Ouders die sparen voor de studie van hun kind

In principe zijn ouders verantwoordelijk voor een deel van de studiekosten van hun kinderen. Veel ouders zetten daar totdat jij de leeftijd van 18 jaar bereikt al geld voor apart op een speciaal daarvoor bestemde spaarrekening.

Dit is een spaarrekening waarop tot de 18 e verjaardag van een kind alleen maar geld kan worden ingelegd. Dit bedrag mag dus niet tussentijds worden opgenomen.

Dit is een heel verstandig besluit want op deze manier bouwen je ouders voor jou een stukje startkapitaal op, waarmee je aan de slag kan wanneer je later gaat studeren. Je ouders investeren op deze manier als het ware voor een deel in jouw toekomst.

Wanneer je ouders geen stabiel inkomen hebben

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat jouw ouders niet in staat zijn geweest om geld te sparen voor jouw studie. Dit kan komen doordat ze geen inkomen hadden tijdens jouw jeugd, of omdat hun inkomen terugviel tijdens jouw kinderjaren.

Het kan ook zo zijn dat ze wel geld hebben gespaard voor jouw studie, en dat je dus geen recht had op een aanvullende beurs, maar dat tijdens jouw studie het inkomen van jouw ouders voor een deel terugvalt. Wanneer één van je ouders arbeidsongeschikt of werkeloos raakt is dat gelijk te merken aan het bedrag wat ze nog beschikbaar hebben om jou tijdens je studie te ondersteunen.

Wanneer je beide ouders, of één van je ouders onvindbaar is

We gingen er zojuist vanuit dat jij uit een gezin van twee ouders komt. Het kan echter helaas ook zo zijn dat jij je kinderjaren in een situatie hebt doorgebracht waarbij je vader of moeder niet traceerbaar is, of waarbij je beide ouders onvindbaar zijn.

In dat geval heb je geen ouders die voor jou geld apart hebben gezet, dus dan ben je volledig op jezelf aangewezen. In dat geval kan de overheid niet gaan eisen dat er inkomensgegevens van je ouders worden toegestuurd, en zal er dus een aanvullende beurs aan jou worden verstrekt ter vervanging van deze bijdrage die anders aan je ouders zou zijn gevraagd.

Wanneer je ouders niet willen dat jij een lening aangaat

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw ouders er om principiële redenen of vanwege hun geloofsovertuiging op tegen zijn dat jij een lening aan gaat. Studiefinanciering is een lening, dus wanneer je ouders daar op tegen zijn zullen ze zelf ook in dit gedeelte van jouw studiekosten moeten voorzien.

Je bent immers niet verplicht om studiefinanciering aan te vragen. Het is dan echter wel de verplichting van jouw ouders om een volledige bijdrage aan jouw studie te leveren. Het voordeel hiervan is voor jou dat je na je studie met een blanco lei kan beginnen, en dat je niet bij de overheid in het krijt staat voor het aan jou uitbetaalde bedrag aan studiefinanciering.

Hoe komt DUO aan de inkomensgegevens van je ouders

Op het moment dat jij een aanvullende beurs aanvraagt zal de overheid de inkomensgegevens van je ouders opvragen in de vorm van loonstroken. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van je ouders tot maximaal twee jaar geleden.

Er wordt ook rekening gehouden met een eventuele terugval in inkomen van je ouders. Daarnaast kan – wanneer je ouders gescheiden zijn , en jij dus uit een éénoudergezin komt – het inkomen van de ex-partner worden opgevraagd door de DUO.

Dit kan met of zonder toestemming van je ouder gebeuren, dit loopt vaak via de belastingdienst. Het kan natuurlijk zo zijn dat de uitwonende ouder niet traceerbaar is omdat deze bijvoorbeeld in het buitenland is gaan wonen. In dat geval worden deze inkomensgegevens niet meegenomen in de inkomstenberekening en heb je dus waarschijnlijk recht op een aanvullende beurs.

Wanneer je ouders meerdere kinderen te onderhouden hebben

De eigen bijdrage van je ouders die de overheid als redelijk stelt heeft natuurlijk ook te maken met het aantal kinderen wat jouw ouders te verzorgen hebben. Wanneer er al sprake is van een studerende broer of zus die een aanvullende beurs ontvangt zal het DUO aan jou automatisch ook een aanvullende beurs toekennen.

Op het moment dat er echter meerdere kinderen in jouw gezin financieel moeten worden onderhouden zal de overheid daar ook naar gaan kijken. Ze mogen natuurlijk geen onredelijke eisen gaan stellen aan jouw ouders over hun bijdrage.

Wanneer je ouders het niet eens zijn met jouw studie

Uiteraard begin je pas aan een studie wanneer je helemaal weet wat je ermee wil gaan doen. In veel gevallen zullen je ouders jou daarin steunen, maar er zijn ook genoeg situaties denkbaar waarin jouw ouders jouw wens om te gaan studeren niet ondersteunen.

In dat geval zal er van jouw ouders onmogelijk kunnen worden geëist dat ze een financiële bijdrage aan jouw studie leveren. Ze kunnen in dat geval weigeren hun inkomsten door te geven aan de DUO en er zal in dat geval geen rekening met het inkomen van je ouders worden gehouden.