Voor wie is een aanvullende beurs?

Een aanvullende beurs is een onderdeel van je studiefinanciering wat niet voor iedereen beschikbaar is. Je zal daarvoor aan een aantal eisen moeten voldoen die de Nederlandse overheid heeft gesteld.

Er zal in dat geval streng worden gekeken naar het inkomen van je ouders. Zij zijn immers door de Nederlandse overheid wettelijk verplicht om mee te betalen aan een deel van jouw studie.

Helaas zijn niet alle ouders in de gelegenheid om mee te betalen aan de studie van hun kinderen. Dit kan komen door omstandigheden met het inkomen, of doordat je bijvoorbeeld uit een éénoudergezin komt.

Wanneer jij in zo’n situatie zit kan je dus een aanvullende beurs aanvragen. Je krijgt in dat geval een bedrag bovenop je studiefinanciering van maximaal 383,77 per maand.  Hoe hoog jouw aanvullende beurs in totaal is, kan je op internet berekenen.

De kleine lettertjes

Er zitten dus een aantal zogeheten kleine lettertjes vast aan een aanvullende beurs. Die eisen die de Nederlandse overheid stelt aan jouw aanvullende beurs als gift zijn als volgt;

– Je moet je studie afronden binnen 10 jaar. Vanaf het moment dat jij een aanvullende beurs krijgt gaat de teller dus als het ware lopen. Jij bent verplicht om uiterlijk 10 jaar te gebruiken om je HBO studie en/of Universitaire studie af te ronden.

– Het inkomen van je ouders daalt. Had je dus aanvankelijk toen je met je studie begon geen recht op aanvullende beurs, maar daalt dat inkomen om wat voor reden dan ook, dan is het voor jou toch mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen. Die zal dan doorgaans (deels) worden toegewezen.

– Een gezinslid bij jou ontvangt al een aanvullende beurs. Wanneer je een broer of zus hebt die al een aanvullende beurs krijgt, krijg jij die automatisch ook.

– Je ouders kunnen of willen niet meewerken aan de inkomensberekening. Wanneer het voor je ouders niet mogelijk is om hun inkomensgegevens op te sturen, of wanneer (een van je) ouders onvindbaar is, zal hun inkomen buiten beschouwing worden gelaten.

Het mag duidelijk zijn; ook wanneer jij helemaal achter je studiekeuze staan, maar je ouders er niets van willen weten, ook dan heb jij recht op een aanvullende beurs wanneer de bovenstaande factoren op jou van toepassing zijn.

Is een aanvullende beurs een gift of een lening?

De studiefinanciering is, in het huidige stelsel, geen gift meer maar een lening. Je zal dus het totale bedrag wat jij tijdens je studie aan studiefinanciering hebt ontvangen moeten terugbetalen aan DUO, de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de studiefinanciering uitbetaling en de administratie daarvan.

Jouw aanvullende beurs – wanneer je daar recht op hebt – is geen lening, maar een gift. Je krijgt dus van de overheid een extra gedeelte om jouw studie van te bekostigen wanneer je ouders daar financieel niet toe in staat zijn. Dit bedrag hoef jij niet terug te betalen aan het einde van je studie, maar daar is wel een aantal eisen aan verbonden.

Studiefinanciering, zodat iedereen kan studeren

Studeren is een kostbare aangelegenheid. De studie van jou als student is iets waar veel ouders tijdens jouw kinderjaren al geld voor apart zetten, en terecht. Er komt nogal wat bij kijken op financieel gebied wanneer je gaat studeren.

Zo heb je bijvoorbeeld ieder jaar een bedrag aan collegegeld wat je moet betalen, waarbij je toch zeker wel aan de wettelijke collegegeld hoogte van minimaal 1984 euro mag denken. Daarnaast heb je een behoorlijk bedrag nodig voor je studieboeken, maar bijvoorbeeld ook voor je huisvesting en je reiskosten.

Al met al zal je wel opmerken, wanneer je een berekening maakt, dat een studie behoorlijk in de papieren loopt.

Het is om die reden dat er in het verleden wel werd gesteld dat alleen jongeren uit welgestelde gezinnen een studie op het HBO of de Universiteit konden gaan volgen. De Nederlandse overheid heeft hier een stokje voor gestoken, en om die reden is de studiefinanciering in het leven geroepen.

Is de studiefinanciering voor iedereen?

De wet op de studiefinanciering is in de loop der jaren wel behoorlijk veranderd. In het verleden kreeg je automatisch, wanneer je 18 jaar was en je kinderbijslag stopte, studiefinanciering wanneer je nog op school zat, maar tegenwoordig is dat behoorlijk veranderd.

Studiefinanciering is nu alleen nog van toepassing wanneer je naar het HBO of naar de Universiteit gaat. Daar waar de studiefinanciering in het verleden één standaard bedrag was, is het tegenwoordig opgebouwd uit meerdere bedragen. Het totale bedrag van studiefinanciering is opgebouwd uit

– Lening
– Studentenreisproduct (OV kaart)
– Collegegeldkrediet
– (optioneel) aanvullende beurs